Demir-Mangan Giderme

untitle1

Genelde sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan, sarımsı kahverengi bir bulanıklığa sebep olur. Bu durum özellikle tekstil, deri, gıda, kağıt ve plastik endüstrisinde istenmeyen sonuçlara yol açar.

İstenilen debilerde tasarlanabilen demir-mangan filtreleri suda bulunması muhtemel demir ve manganı, oksidasyon / filtrasyon metotlarıyla sudan uzaklaştırır. Filtrasyon mineralinin rejenerasyonu için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duyulmaması, sistemi diğer metotlara göre daha ekonomik kılar.

Komple otomatik sistemlerle kontrol edilen üniteler 35 m3/saat kapasiteye kadar fiberglass kaplı polietilen tanklı, 200 m3/saat kapasiteye kadar galvaniz tanklı olarak tasarlanır. Demir-mangan giderimi için kullanılan bu filtrelerde özel demir-mangan giderme mineralleri veya kuartz kumla beraber kullanılabilir. Bu filtrelerin en önemli özelliği oksitlenmemiş demir ve manganın da gideriminin yapılabilmesidir. Böylece toplam demir ve mangan sıfıra çok yakın değerlere düşürülebilir.