Biyogaz Desülfürizasyon ve Biyolojik Koku Giderimi

Untitled-11

Biyogaz Desülfürizasyon Sistemleri
Biyogaz yüksek H2S içeriği ve dolayısıyla korozyon etkisi nedeniyle, kombine ısı ve enerji üreten jeneratörlere (CHP’ler) gönderilmeden önce biyogazın içeriğindeki sülfürün uygun metotla uzaklaştırılması gerekir. Sülfür giderimi amacıyla biyolojik ve/veya kimyasal desülfürizasyon üniteleri uygulanır. Biyolojik veya kimyasal yöntemlerin seçiminde, arıtılacak biyogazın miktarı, biyogazın içindeki sülfür miktarı büyük önem taşır. Biyolojik yöntemler öncelikle kimyasal tüketimi olmaması ve işletme sarfiyatlarının düşüklüğüyle tercih edilir.

Biyolojik ve Kimyasal Koku Giderimi Sistemleri
Endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesislerinin çevresel etkilerinden biri olan koku probleminin başlıca nedenleri, giriş yapıları, çamur yoğunlaştırma ve çürütme havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri, susuzlaştırılmış çamurun nakli, depolanması aşamalarıdır.

Atık su arıtma tesisleri ve sanayideki üretim proseslerinden kaynaklanan kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesi amacıyla kurulan sistemler koku giderim prosesleridir.
Kimyasal koku arıtma prosesi, koku içeren emisyonların kimyasal maddeyle yıkanarak moleküler yapısının değiştirilmesi esasına dayanır. Bu amaçla ıslak filtre esasına dayalı gaz yıkama kuleleri kullanılır.

Biyolojik koku arıtma prosesi ise, koku içeren emisyonları, kanalizasyon şebekelerinde var olan sülfür bakterileri vasıtasıyla ‘biotrickling filter’ sistemlerinde giderim işlemine tabi tutulur ve çok düşük maliyetlerle koku giderim işlemi yapılır.