Dealkalizasyon

Untitled-2Dealkalize su tesisleri, alkaliniteye bağlı olan sertliğin yüksek olduğu sularda hem alkaliniteyi hem de sertliği gidermek amacıyla uygulanır. Suyun içindeki sertlik iyonları öncelikle bikarbonata bağlı olarak bulunur. Sertlik, alkaliniteden yüksekse geri kalan sertlik iyonları sülfat veya klorür iyonlarına bağlanarak bileşik oluşturur.