Mikrofiltrasyon

Untitled-11

Mikrofiltrasyon (MF), en iyi açık ters akım filtrasyon çeşidi olup 0,1-3 mikron gözenek yapısına sahiptir. MF çoğunlukla, düşük basınçlı proseslerde bakteriler, yağlar gibi yüksek moleküllü bileşiklerin giderilmesinde, kimyasal, biyolojik, farmakolojik ve gıda çözeltilerinin arıtımında ve atık su arıtmada kullanılır.

Mikrofiltrasyon, kartuş ve kum filtrelerinin yerine, endüstriyel suların filtrasyonunda, endüstriyel atık sulardan AKM gideriminde, evsel atık su arıtma tesislerinin çıkışında AKM ve BOI gideriminde ve atık suyun tekrar kullanımında, membran arıtımı için ön arıtmada (ters osmoz / nanofiltrasyon) kullanılır.