Membran Bioreaktör Sistemi

DIŞ AKIŞLI MEMBRAN BİYOREAKTÖR (DAMBR)Untitled-22

DAMBR, konvansiyonel biyolojik arıtma prosesi bazlı işletilir. Fakat mikroorganizmaların çıkış suyundan seperasyonu UF veya MF membranlarıyla yapılır. Atık su biyoreaktöre pompalanır ve biyoreaktördeki difüzörler vasıtasıyla verilen çözünmüş oksijenle faaliyetlerine devam eden biyokütle, biyolojik ayrıştırma işleminden sorumludur. Daha sonra UF membranlarıyla devamlı olarak ayrıştırılan biyokütle, biyoreaktöre geri devrettirilir.

 DALDIRMA TİPLİ MEMBRAN BİYOREAKTÖR (DTMBR)

Untitled-23DTMBR, konvansiyonel biyolojik arıtma prosesi bazlı işletilir. Fakat mikroorganizmaların çıkış suyundan seperasyonu UF membranlarıyla yapılır. Bu sistemde ise UF membranları biyokütlenin içinde, aynı zamanda hava ve suyla ters yıkama işlemine periyodik olarak devam eder. Atık su biyoreaktöre pompalanır ve biyoreaktördeki difüzörler vasıtasıyla verilen çözünmüş oksijenle faaliyetlerine devam eden biyokütle, biyolojik ayrıştırma işleminden sorumludur. Daha sonra UF membranlarıyla devamlı olarak ayrıştırılan biyokütle, biyoreaktöre geri devrettirilir. UF membranları biyoreaktörün içinde olabildiği gibi ayrı bir tank içinde de olabilir.

ANAEROBİK MEMBRAN BİOREAKTÖR

Son yıllarda yapılan çalışmalarda anaerobik membran biyoreaktörlerde yüksek kalitede sonuçlar alındığını söylemek mümkün. Bu sistemle yüksek kalitede çıkış suyu, arıtma verimi ve yüksek biyogaz üretimi sağlanır. Konvansiyonel anaerobik reaktörlerde işletimin zorlukları sürekli kaliteli çıkış suyunu zorlaştırır. Yüksek hızlı geçiş nedeniyle biyokütlenin performansı negatif yönde etkilenir. Bu sistem sayesinde stabil yüksek kalitede çıkış suyu, yüksek arıtma verimi alınır ve çamur etkilenmez.

  • Yetişmesi çok zor olan granüler çamur ihtiyacı gerekli değildir.
  • Üç fazlı seperasyon çalışması gerekli değildir.
  • Yüksek tuzluluk oranlarında işletilebilir.
  • Yağların mevcudiyetinin zararları daha azdır.
  • Bu sistem sayesinde mevcut anaerobik sistemler upgrade edilebilir.