Çamur Kurutma Sistemleri

Untitled-29Gerek biyolojik atık su arıtma sistemlerinden gerekse kimyasal arıtma proseslerinden çıkan atık çamurun yeni yasal düzenlemelerle beraber yüzde 90 oranında katı madde içerecek biçimde susuzlaştırılması gerekir. Bunun için genel olarak termal çamur kurutucular kullanılır.

Giriş silolarından kurutma ünitesine aktarılan yaş çamur, gaz motoru ve kazandan elde edilen ısı enerjisiyle termal kurutucularda kurutulup yüzde 90 katı madde içerecek hale getirilir. Bu işlem, kurutucuya doğrudan veya dolaylı olarak verilen ısıyla çamurun atmosfere kapalı bir ortamda kurutulmasıyla yapılır.

Untitled-30

Kurutuculardaki çamurun kuru katı madde oranı, düşük sıcaklık ve basınç altında büyük oranda artırılır. Üniteden çıkacak çamur dışarıya herhangi bir sızıntı olmaksızın, çıkış silolarına nakledilir ve depolanmaya hazır hale getirilir. Giriş ve çıkış silolarında koku probleminin engellenmesi için bir koku giderme ünitesi bulunur.

Atık su arıtma tesislerinizden çıkan çamurları bertaraf etmek için ‘Proje-Taahhüt Grubumuz’dan destek alabilirsiniz.