Paket Sistemler

Biyolojik Paket Arıtma Sistemleri
Gebze-İzmit fabrikamızda üretimini yaptığımız biyolojik paket atık su arıtma sistemleri, biyolojik nitelikli atık su oluşumunun olduğu, nüfusu az olan turistik tesisler, yazlıklar gibi yerleşim alanları ile şantiyeler, fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulanır. Değişken boyutlara sahip çelik tank şeklinde imal edilen paket arıtma tesisleri taşınması kolay sistemlerdir.

Kapasite ve Modeller
Biyolojik paket atık su arıtma tesislerinin kapasitelerine göre modelleri aşağıdaki gibidir:

Ürün Kodu NÜFUS (kişi) DEBİ (m3/gün) W (m) H (m) L (m) TANK SAYISI ALAN İHTİYACI (m2)
BEST-50 50 10 2,25 2,9 2,25 1 11
BEST-100 100 20 2,25 2,9 3,2 1 18
BEST-200 200 40 2,25 2,9 5,2 1 34
BEST-300 300 60 2,25 2,9 7,5 1 50
BEST-400 400 80 2,25 2,9 9,5 1 65
BEST-500 500 100 2,25 2,9 11 1 80
BEST-600 600 120 2,25 2,9 12,5 1 95
BEST-700 700 140 2,25 2,9 7,5 2 100
BEST-800 800 160 2,25 2,9 8,5 2 125
BEST-900 900 180 2,25 2,9 9,5 2 140
BEST-1000 1000 200 2,25 2,9 10,5 2 155

**Tank boyutları ve sayıları tasarım aşamasında firmamız tarafından değiştirilebilir.

Tasarım Parametreleri:
Tüm arıtma sistemi, hidrolik ve organik yükler göz önüne alınarak tasarlanır. Kritik parametreleri, günlük ortalama debi, pik debi, giriş ve çıkış BOI değerleri ve AKM değeri boyutlandırmada esas alınır.

Parametre Dizayn Kriterleri
Atıksu Debisi Q 200 g / kişi /gün
Askıda Katı Madde AKM 60 g / kişi /gün
Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOI 60 g / kişi /gün
PH 6 - 9

Atık su debisi ve özelliklerinin belirlenmesinde, kriterler yukarıdaki tabloda tanımlanmıştır. Farklı sularda suyun niteliğine bağlı olarak farklı tasarım kriterlerine göre sistem boyutlandırılması yapılabilir.

Genel Üniteler:
Biyolojik paket atık su arıtma tesisinde yer alacak genel üniteler açıklanmıştır.

  1. Izgara kanalı (opsiyonel)
  2. Terfi (dengeleme) tankı
  3. Yağ ayırma tankı (opsiyonel)
  4. Paket arıtma tankı
  5. Havalandırma bölümü
  6. Çöktürme bölümü
  7. Kumanda odası
  8. Çamur tankı (opsiyonel)
  9. Klorlama tankı

Izgara Kanalı: Izgara kanalı paket artıma sistemi içinde terfi (dengeleme) tankından önce yer alır. Ancak ızgara kanalı sepet tip ızgara tasarlanması durumunda inşa edilmeyebilir. Izgara kanalına, imal edilen çubuk ızgara eğimli olarak yerleştirilir.

Terfi (dengeleme) Tankı: Terfi havuzu atık suyun sabit kirlilik yükü ve debiyle havalandırma havuzuna geçmesini sağlamak için tasarlanır. Terfi havuzu içinde atık su besleme pompası ve borulamaları, seviye flatörü ve ızgara bulunur. Ayrıca opsiyonel olarak besleme pompası çukuru ve ızgara kanalı projelendirilir. Terfi havuzları genel olarak yeraltında, betonarme ve üzeri kapalı olarak inşa edilir.

Yağ Ayırma Tankı: Restoran, dinlenme tesisleri gibi mutfaklarından kaynaklanan yağ oranı yüksek atık suya sahip tesisler için yağ ayırma tankları projelendirilir. Projelendirilen yağ tutucu, yağın ve taşıyıcı ortamın yoğunluk farklarından yararlanarak yağın ortamdan ayrılması esasıyla çalışır. Tank yüzeyinde biriken yağ, sıvı yüzeyinde bir tabaka oluşturur ve manuel olarak kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Yağ ayırma tankı ST37 sacdan imal edilerek paket tank içine veya dışına monte edilebilir. Ayrıca yağ ayırma tankları betonarme olarak da inşa edilebilir.

Paket Arıtma Tankı: Paket arıtma sistemi için gerekli her türlü hava ve su hatları borulamaları paket tankın üzerine montedir. Paket tank içinde havalandırma bölümü bulunur. Paket tank 4-5 mm kalınlığında ST37 sac, köşebent ve NPI malzemeden imal edilir. Paket tankın yüzey koruması, iç ve dış yüzey iki kat epoksi boyayla kaplanır. Tank isteğe göre CTP olarak imal edilebilir ve yerüstüne veya betonarme havuz içine yeraltına yerleştirilebilir.

Çamur Tankı: Havalandırma tankında belli bir mikroorganizma konsantrasyonunu temin etmek üzere çöktürme tankından alınan çökelmiş çamurun (mikroorganizmaların) havalandırma tankının başına geri devredilmesi gerekir. Ancak arıtma sisteminde oluşacak çamurun fazlasıysa sistem dışına alınmalıdır. Sistemde oluşacak fazla çamur istenilmesi durumunda projelendirilecek betonarme veya çelik malzemeden imal edilecek bir tankta toplanabilir.

Klorlama Tankı: Çöktürme havuzundan arıtılmış su dezenfekte edilmek üzere klorlama (dezenfeksiyon) ünitesini oluşturan havuza iletilir. Dezenfektan olarak yüzde 10’luk sodyum hipoklorit kullanılabilir. Klorlama havuzu betonarme olarak inşa edilir.

Biyolojik Arıtma Tesisi Uygulama Alanları
Tatil Köyleri Oteller Kooperatifler
Konaklama Tesisleri Siteler Toplu Konutlar
Fabrikalar Şantiyeler Sanayi Tesisleri