Ultrafiltrasyon

Untitled-15

Bu membran klasik arıtma sistemlerinin yerine kullanılır ve koagülant, flokülant, büyük çöktürme tankı, kum ve multimedya filtrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. UF membranları aşağıda verilen uygulamalarda 0,1-0,01 mikron arasında askıda katı maddeler, kolloidal maddeler, bakteriler ve yüksek molekül ağırlıklı maddelerin giderilmesi için kullanılır. Bu sistem sayesinde endüstriyel atık sulardan kaliteli proses suyu geri kazanımı sağlayan nanofiltrasyon veya ters osmoz sistemlerine yüksek kalitede (SDI<3) su beslemesi yapılır. Sistem çok düzenlidir ve çok az yer kaplar. Sistem, üzerindeki PLC otomasyon kumanda paneli sayesinde devamlı olarak kendisini otomatik olarak temizler ve insan müdahalesi olmaksızın çalışmasına devam eder.

  • Yer altı ve yüzeysel sular (Kum ve multi-medya filtre yerine)
  • Atık su arıtma ve geri kazanım (Koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme prosesleri yerine)
  • Ters osmoz ve nanofiltrasyon ön arıtımı (Yüksek kalitede besleme suyu temini)

UF membranları üzerinde arıtılacak veya geri kazanılacak proses suyu veya atık suya bağlı olarak uzunluk, çap, malzeme ve yüzeysel alanı değişikliği yapılabilir.