Çamur Yakma Sistemleri

Atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Isı enerjisi, inert gaz ve kül oluşur. Net enerji elde edilmesi atığın bileşimine, yoğunluğuna, nem oranına ve inert maddelere bağlıdır. Yakma organik maddenin ısıl içeriğinin yüzde 65-80 oranında sıcak hava, buhar ve sıcak suya dönüştürebilir. Atık-enerji dönüşümü için özel tasarlanmış tesislerde kentsel katı atık yakılarak temiz ve yenilenebilir enerjiye dönüştürülür. Bu tesisler modern kirlilik önleme ve emisyon azaltma (temizleme) ekipmanlarıyla teçhiz edilir.

Yakma Sisteminin Avantajları: 

  • Sürekli çalışacak şekilde tasarlanabilir.
  • Doğrudan ısıtma-güç üretimi için termal enerji dönüşümü gerçekleşir.
  • Göreceli olarak sessiz ve kokusuzdur.
  • Arazi ihtiyacı düşüktür.
  • Taşıma masraflarının azaltılabilmesi için yerleşim yerleri yakınına kurulabilir.
  • Hijyeniktir.