Konvansiyonel Sistemler

Untitled-24Endüstriyel kuruluşların üretim proseslerinden kaynaklanan atık suların kabul edilebilir kirlilik limitleri içinde arıtılması gerekir. Kabul edilen kirlilik limitleri ve atık suyun kaynaklandığı endüstri koluna bağlı olarak biyolojik arıtma tesisleri, endüstriyel suların arıtımı için çoğunlukla tek başına yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda biyolojik arıtmadan önce atık suyun kimyasal arıtmadan geçirilmesi gerekir.

Tekstil, kağıt, metal, gıda gibi sanayi kuruluşlarının atık suları için uygun çözüm önerileri laboratuvar şartlarında denenerek en uygun arıtma prosesi tasarlanarak uygulanır. Kimyasal atık su arıtma tesisleri, betonarme inşa edilebileceği gibi paket ünitelerimiz de mevcuttur.

Kimyasal üniteler, hızlı-yavaş karıştırma, plakalı çökeltme, kum filtresi ve ters yıkama havuzu proseslerinden oluşur.Untitled-25

Firmamız, atık su arıtma tesisleri için çeşitli ekipmanların teminini sağlar (Örneğin, atık su ve asit pompaları, blowerlar, difüzörler, dozaj pompaları, kontrol sistemleri). Ayrıca atık su arıtma tesislerinin diğer mekanik elemanlarını (mekanik ızgaralar, statik ve döner elekler, düşey ve yatay milli havalandırıcılar, sabit ve döner köprülü sıyırıcılar, karıştırıcılar, filtre presler, yağ tutucular ve reaksiyon tankları) teknolojik normlara uygun olarak temin ve imal eder.