Çöp Gazı Enerji Üretimi

Toplumumuz tasfiyesi büyük zorluklar içeren ve giderek artan bir oranda çöp üretiyor. Her birey yılda yaklaşık 250-400 kg çöp üretiyor. Sonuçta var olan çöplere yılda yaklaşık 28 milyon tonluk bir çöp yığını daha ekleniyor.

Çöplüklerde Gaz Oluşumu
Halkın oluşturduğu çöpün yüzde 95'i çöplüklerde birikiyor. Çöplerin birikmesini izleyen çürümeyle birlikte kimyasal ve bakteriyel prosesler başlıyor ve organik çöp malzemeleri dönüşüme uğrayarak çöpler parçalanıyor. Bu proses çöp hacminin küçülmesine yol açıyor ve proses sonucunda bir biyogaz türü olan çöplük gazı oluşuyor.

Çöplük gazı; metan (CH), karbondioksit (CO2) ve azottan (N2) oluşur. Bir ton çöpten 15-20 yıllık bir süreçte 150-200 NM3 çöplük gazı elde edilir.
Emilen gazın sıcaklığı yaklaşık 20- 45°C olup; birleşimi, yüzde 40-50 CH4 (metan), yüzde 35-40 CO2 (karbondioksit) ve yüzde 5-10 N2 (azot) gazından oluşur. Gazın alt ısıl değeri ise 14.400 kj/NM3’tür.

Doğanın korunması için çöplük gazlarının yakılması zorunludur. Bu işlem, gaz yakma bacasında, kazanda, bir gaz motorunda veya bu üçünün kombinasyonundan oluşan bir sistemde gerçekleştirebilir.

Kojenerasyon sistemine sahip gaz motoru aracılığıyla çöplükten elektrik enerjisi üretilebilir. Elektrik hem ısıdan daha değerli bir enerjidir hem de kolayca uzun mesafelere taşınabilir. Elektrik üretiminin yanında motorun atık ısılarının değerlendirilmesi durumunda ise daha büyük bir yarar sağlanır.

Firmamızın önerdiği gaz toplama sistemleriyle konvansiyonel gaz toplama sistemlerinden çok daha yüksek kapasitede çöp gazının alınabilmesi mümkündür.