Atıksudan Renk Giderici Kimyasal

Özellikleri 

BEST-B özellikle endüstriyel atık suları renksizleştirmek ve çeşitli parametreleri gidermek için hazırlanmış özel organik poliamidik bir üründür. Özellikle renkli tekstil atık sularını renksizleştirmede, ağır metal içeren atık suları gidermede çok yüksek oranda etkilidir.
Hızlandırılmış bir etki alabilmek için pıhtı arıtımının akış yönüne doğru veya daha önce var olan pullanmış emici etkisinin tesirini sömürerek doğrudan biyolojik havalandırma tankının içine ve biyolojik çöktürme havuzu girişine ürünü enjekte etmek gerekir.

Çalışma Parametreleri

 • 10 ile 200 ppm arasında değişkenlik gösterir ve ürün miktarı suyun renk yoğunluğunun ihtiyacı kadar koyulur.
 • Suyun pH aralığının 7,5-8,5 olması çok önemlidir.
 • Suyun sıcaklığı 5 C°’nin altında olmamalıdır ve suyun içinde oksijen varlığı performansı artırıcı yönde etkindir.

Parametreler
Sonuç olarak çıkan su 1/20 sulandırılarak tamamıyla renksizleşmiş olmalıdır.

Aerobik Arıtma

 • Tortulaşmadan önce yapılan renksizleştirme atık su birikintisi dibine çöken tortuya verilerek boya ile reaksiyon gösterir (anionic).
 • Reaksiyon göstermeyen ürün diğer su ve boya işlemleri için hazırdır.
 • En önemli özelliği bakterileri öldürmez.
 • COD’yi artırmaz.
 • Bakterilere daha fazla ağırlık verir.

Anaerobik Arıtma

 • BEST-B, bu sistem su üzerindeki nitratlaşmayı arıtma için birbirine yardımcı olur.
 • Bakterileri öldürmez.
 • COD’yi artırmaz.
 • Bakterilere daha fazla ağırlık verir.