Hareketli Yatak Bio Reaktör Sistemi (MBBR)

Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör (MBBR) sistemi, biyolojik büyüme için çok geniş bir yüzey alanı oluşturmak amacıyla tasarlanmış binlerce özel biyo-kütle taşıyıcının kullanımıyla uygulanır. MBBR sistemi mevcut tesislerde uygulanabilir. Böylece ilave tank gereksinimi olmadan tesis kapasitesinin artırılmasını sağlar. Sistem hem BOD5 hem de azot, fosfor giderimi sağlar, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak tesislerde de maliyet avantajı sağlayan bir çözümdür.

b1                                        b2
Biyokütle taşıyıcı dolgu malzemesi                                    Prosesin kalbi biyokütle taşıyıcı malzeme

Teknik özellikleri ve sağladığı faydalar:

  • Uygun maliyetli; geleneksel uygulamalara oranla düşük yatırım ve işletme maliyeti
  • Az alan kaplama
  • Esnek tasarım; hemen hemen tüm aktif çamur prosesine uygulanabilir.
  • Kapasite artışlarında pratik çözüm
  • Kararlı işletme; toksiklenme veya taşkın gibi durumlarda biyofilm tamamen etkilenmez ve sistem daha hızlı toparlanır.
  • Düşük çamur yaşı ve düşük sıcaklıklarda bile kararlı nitrifikasyon

Uygulamalar:

  • Atık su arıtma tesisi kapasite artışı
  • Atık su arıtma tesisi iyileştirme uygulamaları (çıkış suyunda daha yüksek kalite talebi)
  • Biyolojik nutrient giderimi (BNR)
  • Endüstriyel atık su arıtımı