Coats İplik Atıksu Geri Kazanım Tesisi Bursa

Untitled-29

Bursa’da bulunan, 1400m3/gün kapasiteli Coats İplik Atık Su Geri Kazanım Tesisi, işletmeden gelen endüstriyel atık suyun elektrokoagulasyon arıtma işlemlerinden sonra membran teknolojileriyle geri kazanılarak proseste atık suyun tekrar kullanılması amacıyla faaliyet gösterir.

Elektrokoagulasyon arıtma ünitesinden çıkan su, ultrafiltrasyon ve ‘fouling resistance reverse osmosis membran’ adı verilen özel bir sistemden geçirilerek tekrar yüksek kalite proses suyu olarak servis edilir.