İçme Suyu Arıtmada Arsenik ve Ağır Metal Giderici Kimyasal

Genel Bakış
ÜRÜNÜN KATEGORİSİ: İnorganik polimer

Kullanım Alanları
Atık suların arıtımı için kullanılır.

Kalite Şartları
Göstergeler (sıvı için):
Dış Özellik: Sıvı
Renk: (Gri-Bej) ve (Mavi)
Yoğunluk (g/cm³): 1,1-1,4
pH (%5’lik su eriyiği): 3,5-6,5
Al2O3 içeriği ve min. kütle %’si: 7,5
Mol orantısı M=HCI/ Al2O3: 1-2
Cu içeriği ve min.kütle %’si: 0,002
Pb içeriği ve min.kütle %’si: 0,002
Cd içeriği ve min.kütle %’si: 0,002
As içeriği ve min.kütle %’si: 0,0005
Hg içeriği ve min.kütle %’si: 0,0005

Özellikleri ve Yararları:
1. Çıkış suyundaki alüminyum kalıntısı ‘0’ düzeyindedir.
2. Yüksek dozaj aşımında dahi suyundaki alüminyum kalıntısı yine ‘0’ düzeyindedir.
3. Çıkış suyundaki plankton ve alg kalıntısı ‘0’ düzeyindedir.
4. Yüzde 83 bazik yapıdadır.
5. Dozaj Miktarı 20 mlg/l-50 mlg/l.
6. Suyun içindeki demir, mangan, bakır, çinko, nikel, kadmiyum, arsen, radyoaktif maddeler gibi ağır metalleri çökertir.
7. Sıvı haldeki hazır ürün ham atık suya direkt dozlanır. Alüminyum sülfat, demir klorür gibi ürünlerde olduğu gibi konsantrasyonunu ayarlama ameliyesi yoktur.
8. Optimum dozda ham atık sudaki değişimleri regüle etme özelliğine sahiptir.
9. Ürünün sudaki aktif çalışma aralığı 0 C°-60 C °’dir.
10. Ürün sıvı halde -12 C°’ye kadar akışkan özeliğine sahiptir.
11. Bulanıklığı 4 NTU ve altındaki sularda aktivitesini aynen korur.
12. Manganı okside ettiğinden Mangan giderim performansı çok yüksektir.
13. Bazik olması nedeniyle diğer ürünler gibi suyun pH'ını düşürmez. Böylece pH ayarlaması için gerekli kireç, sülfürik asit gibi ürünlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
14. Çıkış suyu klor ihtiyacı ortalama 9/10 oranında azalır.
15. Oluşan çamur miktarı demir klorüre göre yaklaşık yüzde 50 daha azdır.
16. Bulanıklığı 1000 NTU’ya kadar olan sularda aktiftir.
17. Mevcut arıtma tesislerindeki kimyasal arıtma sisteminde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan kullanıma uygundur.
18. Büyük flok çapı ve hızlı çökertme meydana geldiğinden dolayı kum filtrelere gelen artık miktarını düşürmekte ve filtrelerdeki geri yıkama aralığını ortalama 2/3 oranında azaltır. Bu nedenle her geri yıkamada kullanılan yüzde 25 oranındaki sudan tasarruf sağlamakla birlikte, enerji ve malzeme tüketimi de aynı oranda azalır.
19. Ürünün reaksiyon süresi suyun yapısına göre 3-60 dakika arasında değişir.
20. Oksitlenebilirliği değiştirmez.

Ürünün Avantajları:
Enerji Tasarrufu
1. Alüminyum sülfat, demir klorür seyreltilmesinde kullanılan karıştırma mikserlerini devre dışı bırakarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlar.
2. Seyreltilmiş ürünün dozajında kullanılan yüksek debili pompa ihtiyacını ortadan kaldırdığından enerji tasarrufu sağlar.
3. Polielektrolit gibi hızlandırıcılara ihtiyaç duyulmadığından bunlarla ilgili dozaj pompalarına ihtiyacı ortadan kaldırdığından enerji tasarrufu sağlar.
4. Kum filtrelere giden kirlilik oranı çok büyük oranda azalacağından kum filtrelerin ters yıkama aralığı artacaktır. Bu da yıkama esnasında çalışan hava ve su pompalarının çalışma fasılasını arttıracağından ciddi bir enerji tasarrufu sağlar.
5. Seyreltme işlemi için kullanılan suyu pompalayan pompaları devre dışı bırakacağından enerji tasarrufu sağlamaktadır. Suyun pH’ını değiştirmediğinden sülfürik asit ve kireç ihtiyacı olmayacağından dozaj pompalarını ortadan kaldırmakta ve enerji tasarrufu sağlar.
6. Hızlı karıştırmaya gerek duyulmadığından bununla ilgili mikserleri devre dışı bıraktığından enerji tasarrufu sağlar.
7. Seyretme için kullanılan su tüketimini ortadan kaldırır.
8. Sistemdeki birçok ekipmanı devre dışı bırakacağından ve ya işlevlerini çok azaltacağından bakım giderlerinde tasarrufu sağlar.
9. Ağır metalleri indirgediğinden şehir şebeke dağıtım hatlarında, konut ve işyeri tesisatlarında korozif etkiyi yok edeceğinden tasarruf sağlar.