Ters Osmoz

Untitled-13

Ters osmoz (reverse osmos sistemi) en genel tanımıyla, suyun içinde bulunan anyon ve katyon iyonlarının giderilme işlemidir. Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanan ters osmoz üniteleri, yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır. Bu ünitelerin çalışma prensibi, doğadaki osmotik dengenin ters işleyişiyle açıklanabilir. Ters osmoz sistemi, osmotik dengeyi tersine çevirmek için osmotik basınçtan daha fazla basınca gerek duyar. Bu amaçla ters osmoz sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılır. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı suyun, üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilmesiyle suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.

Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen ters osmozis sistemleri her türlü endüstriyel alan ve evsel uygulamada güvenle kullanılır. Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması, kirlenmesi ve yok olması nedeniyle pek çok su şişeleme firması, içme suyunun arıtımını ters osmoz sistemi kullanarak sağlar ve yine bu yolla içme suyunun pazarlanmasını, dağıtımını gerçekleştirir.

Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su elde edilmesi için kullanılan ters osmoz sistemleri, özel tip membranlar sayesinde atık su veya çeşitli su ile karışık sıvıların geri kazanımlarında da mükemmel sonuçlar verir.

Firmamızın kalite garantisi altında tasarladığı ters osmoz sistemleri teknik ekip ve mühendis kadroları sayesinde, giriş suyu parametreleri ve istenilen çıkış suyu kalite parametreleri bilgisayar ortamında simule edilir ve en doğru, en ekonomik şekilde oluşturulur.